Thứ Sáu, 07/09/2018

081011284245

GIÁ TRỊ JACKPOT
25.630.550.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO025.630.550.500đ
Giải nhấtOOOOO2710.000.000đ
Giải nhìOOOO1151300.000đ
Giải baOOO1852430.000đ