Thứ Tư, 07/09/2016

060812131519

GIÁ TRỊ JACKPOT
34.202.887.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO034.202.887.000đ
Giải nhấtOOOOO4310.000.000đ
Giải nhìOOOO1214300.000đ
Giải baOOO1717030.000đ