Thứ Sáu, 07/02/2020

061115334044

GIÁ TRỊ JACKPOT
15.894.979.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO015.894.979.500đ
Giải nhấtOOOOO2510.000.000đ
Giải nhìOOOO833300.000đ
Giải baOOO1348730.000đ