Thứ Sáu, 06/10/2017

040618203045

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.039.395.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO022.039.395.000đ
Giải nhấtOOOOO3810.000.000đ
Giải nhìOOOO1724300.000đ
Giải baOOO2748230.000đ