Thứ Tư, 06/05/2020

031825293044

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.721.676.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO022.721.676.000đ
Giải nhấtOOOOO2010.000.000đ
Giải nhìOOOO962300.000đ
Giải baOOO1608830.000đ