Thứ Tư, 06/03/2019

020714244041

GIÁ TRỊ JACKPOT
21.651.509.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO021.651.509.000đ
Giải nhấtOOOOO2210.000.000đ
Giải nhìOOOO1012300.000đ
Giải baOOO1623530.000đ