Thứ Sáu, 05/10/2018

041217293544

GIÁ TRỊ JACKPOT
57.081.586.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO057.081.586.000đ
Giải nhấtOOOOO3310.000.000đ
Giải nhìOOOO1381300.000đ
Giải baOOO2341830.000đ