Thứ Sáu, 05/04/2019

020725363843

GIÁ TRỊ JACKPOT
29.177.213.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO029.177.213.000đ
Giải nhấtOOOOO2310.000.000đ
Giải nhìOOOO1128300.000đ
Giải baOOO1845330.000đ