Thứ Sáu, 05/01/2018

193034384244

GIÁ TRỊ JACKPOT
20.050.529.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO020.050.529.500đ
Giải nhấtOOOOO2010.000.000đ
Giải nhìOOOO1348300.000đ
Giải baOOO2469930.000đ