Thứ Sáu, 04/11/2016

051322242832

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.235.306.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO017.235.306.000đ
Giải nhấtOOOOO6910.000.000đ
Giải nhìOOOO3393300.000đ
Giải baOOO5667030.000đ