Thứ Sáu, 04/09/2020

071620304041

GIÁ TRỊ JACKPOT
22.097.628.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO022.097.628.000đ
Giải nhấtOOOOO1210.000.000đ
Giải nhìOOOO756300.000đ
Giải baOOO1316630.000đ