Thứ Tư, 04/09/2019

010911233037

GIÁ TRỊ JACKPOT
65.623.409.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO065.623.409.000đ
Giải nhấtOOOOO3610.000.000đ
Giải nhìOOOO1325300.000đ
Giải baOOO2265730.000đ