Thứ Tư, 04/07/2018

020327283443

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.914.040.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO017.914.040.000đ
Giải nhấtOOOOO2710.000.000đ
Giải nhìOOOO953300.000đ
Giải baOOO1653530.000đ