Thứ Sáu, 04/05/2018

091825262729

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.001.414.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO016.001.414.000đ
Giải nhấtOOOOO2010.000.000đ
Giải nhìOOOO1365300.000đ
Giải baOOO2241130.000đ