Thứ Tư, 04/04/2018

020306164144

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.610.316.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO016.610.316.000đ
Giải nhấtOOOOO2410.000.000đ
Giải nhìOOOO1396300.000đ
Giải baOOO2501830.000đ