Thứ Sáu, 04/01/2019

010814161922

GIÁ TRỊ JACKPOT
29.906.609.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO029.906.609.000đ
Giải nhấtOOOOO1610.000.000đ
Giải nhìOOOO1041300.000đ
Giải baOOO1717330.000đ