Thứ Sáu, 03/11/2017

071720222944

GIÁ TRỊ JACKPOT
33.963.663.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO033.963.663.500đ
Giải nhấtOOOOO2910.000.000đ
Giải nhìOOOO1623300.000đ
Giải baOOO2765930.000đ