Thứ Tư, 03/04/2019

041118333445

GIÁ TRỊ JACKPOT
26.129.369.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO026.129.369.500đ
Giải nhấtOOOOO2410.000.000đ
Giải nhìOOOO1065300.000đ
Giải baOOO1857230.000đ