Thứ Sáu, 03/01/2020

011517263244

GIÁ TRỊ JACKPOT
14.655.615.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO014.655.615.000đ
Giải nhấtOOOOO1910.000.000đ
Giải nhìOOOO767300.000đ
Giải baOOO1361130.000đ