Thứ Sáu, 02/11/2018

040611182425

GIÁ TRỊ JACKPOT
29.460.748.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO029.460.748.500đ
Giải nhấtOOOOO2710.000.000đ
Giải nhìOOOO1217300.000đ
Giải baOOO1983730.000đ