Thứ Tư, 02/10/2019

020607252841

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.753.510.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO017.753.510.000đ
Giải nhấtOOOOO1610.000.000đ
Giải nhìOOOO794300.000đ
Giải baOOO1356630.000đ