Thứ Tư, 02/08/2017

071017262843

GIÁ TRỊ JACKPOT
31.526.653.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO031.526.653.500đ
Giải nhấtOOOOO8410.000.000đ
Giải nhìOOOO3137300.000đ
Giải baOOO5126530.000đ