Thứ Sáu, 02/06/2017

051316323941

GIÁ TRỊ JACKPOT
26.998.153.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO026.998.153.000đ
Giải nhấtOOOOO6510.000.000đ
Giải nhìOOOO2498300.000đ
Giải baOOO4055730.000đ