Thứ Sáu, 01/12/2017

101930353945

GIÁ TRỊ JACKPOT
27.156.006.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO027.156.006.000đ
Giải nhấtOOOOO3110.000.000đ
Giải nhìOOOO1578300.000đ
Giải baOOO2535730.000đ