Thứ Sáu, 01/11/2019

061120303740

GIÁ TRỊ JACKPOT
23.289.402.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO023.289.402.000đ
Giải nhấtOOOOO1210.000.000đ
Giải nhìOOOO847300.000đ
Giải baOOO1400330.000đ