Thứ Sáu, 01/06/2018

061419384344

GIÁ TRỊ JACKPOT
17.365.309.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO017.365.309.000đ
Giải nhấtOOOOO2910.000.000đ
Giải nhìOOOO1105300.000đ
Giải baOOO1823030.000đ