Thứ Tư, 01/02/2017

021011182233

GIÁ TRỊ JACKPOT
16.621.416.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
JackpotOOOOOO016.621.416.500đ
Giải nhấtOOOOO7510.000.000đ
Giải nhìOOOO3383300.000đ
Giải baOOO5219430.000đ