Thứ Năm, 29/12/2022

548542ĐB
2TỶ
542548KK
400TR
536025NHẤT
30TR
234948
383561NHÌ
10TR
164411
294627
958674073086BA
4TR
216629607023
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N