Thứ Ba, 29/11/2022

193099ĐB
2TỶ
099193KK
400TR
658244NHẤT
30TR
798985
839785NHÌ
10TR
119638
958355
598557378736BA
4TR
436856033917
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N