Thứ Năm, 28/07/2022

775705ĐB
2TỶ
705775KK
400TR
461686NHẤT
30TR
467811
565774NHÌ
10TR
553668
647899
862256656256BA
4TR
481999758041
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N