Thứ Ba, 28/06/2022

139594ĐB
2TỶ
594139KK
400TR
889772NHẤT
30TR
354018
587792NHÌ
10TR
692187
756437
185330397129BA
4TR
008692073229
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N