Thứ Năm, 28/04/2022

452543ĐB
2TỶ
543452KK
400TR
468202NHẤT
30TR
783456
901528NHÌ
10TR
473304
232357
544086057026BA
4TR
534637994246
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N