Thứ Ba, 25/10/2022

769700ĐB
2TỶ
700769KK
400TR
277387NHẤT
30TR
575963
712328NHÌ
10TR
446106
185342
726624636894BA
4TR
493033297466
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N