Thứ Ba, 23/11/2021

248477ĐB
2TỶ
477248KK
400TR
740862NHẤT
30TR
459943
964488NHÌ
10TR
384707
455016
189059798168BA
4TR
079666067134
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N