Thứ Năm, 23/09/2021

828655ĐB
2TỶ
442521NHẤT
30TR
663420
882064NHÌ
10TR
486740
621231
401416472359BA
4TR
040576156888
Trùng 02 bộ ba số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay400TR
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N