Thứ Năm, 21/07/2022

231677ĐB
2TỶ
677231KK
400TR
703638NHẤT
30TR
106327
803293NHÌ
10TR
586867
633107
369359173002BA
4TR
494505536552
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N