Thứ Năm, 21/04/2022

285706ĐB
2TỶ
706285KK
400TR
303814NHẤT
30TR
347285
013828NHÌ
10TR
446151
357348
733822399008BA
4TR
040409006524
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N