Thứ Năm, 20/10/2022

551102ĐB
2TỶ
102551KK
400TR
017646NHẤT
30TR
775008
678699NHÌ
10TR
146984
781288
476404119647BA
4TR
697919534235
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N