Thứ Ba, 20/09/2022

708745ĐB
2TỶ
745708KK
400TR
263411NHẤT
30TR
367164
159342NHÌ
10TR
286065
553706
113598673906BA
4TR
799405710594
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N