Thứ Ba, 19/04/2022

160937ĐB
2TỶ
937160KK
400TR
746127NHẤT
30TR
050578
540332NHÌ
10TR
901599
091362
861896080217BA
4TR
340636984367
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N