Thứ Bảy, 19/03/2022

667107ĐB
2TỶ
107667KK
400TR
536046NHẤT
30TR
533376
524821NHÌ
10TR
914809
443696
676955492671BA
4TR
104122500026
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N