Thứ Bảy, 18/09/2021

176797ĐB
2TỶ
857766NHẤT
30TR
706411
158105NHÌ
10TR
868369
296650
112636469329BA
4TR
009830209638
Trùng 02 bộ ba số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay400TR
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N