Thứ Ba, 16/11/2021

427245ĐB
2TỶ
245427KK
400TR
612747NHẤT
30TR
276659
671811NHÌ
10TR
605153
781091
775888122923BA
4TR
765486124326
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N