Thứ Ba, 16/08/2022

324569ĐB
2TỶ
569324KK
400TR
121772NHẤT
30TR
473218
994721NHÌ
10TR
361741
190792
429724650050BA
4TR
143999024069
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N