Thứ Năm, 15/09/2022

984150ĐB
2TỶ
150984KK
400TR
187270NHẤT
30TR
503394
917718NHÌ
10TR
098418
637930
483916115392BA
4TR
866175399849
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N