Thứ Năm, 14/10/2021

744066ĐB
2TỶ
066744KK
400TR
290881NHẤT
30TR
830513
776270NHÌ
10TR
787212
352695
902810578871BA
4TR
928941064607
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N