Thứ Ba, 14/09/2021

740262ĐB
2TỶ
262740KK
400TR
355087NHẤT
30TR
711492
302206NHÌ
10TR
092309
393180
242402314658BA
4TR
551277809071
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N