Thứ Ba, 14/06/2022

536639ĐB
2TỶ
639536KK
400TR
609464NHẤT
30TR
899724
537689NHÌ
10TR
561753
031417
392932146889BA
4TR
615818802769
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N