Thứ Năm, 13/10/2022

243802ĐB
2TỶ
802243KK
400TR
205520NHẤT
30TR
045513
496644NHÌ
10TR
150272
241821
254401049178BA
4TR
481196082423
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N