Thứ Ba, 13/09/2022

518598ĐB
2TỶ
598518KK
400TR
302967NHẤT
30TR
160073
805834NHÌ
10TR
670679
296810
681782723104BA
4TR
023159416611
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N